Tidigare publicerat

.


Nyårsdagen 2023

Juldagen 2022

4:e söndagen i advent 2022

3:e söndagen i advent 2022

2:a söndagen i advent 2022

1:a söndagen i advent 2022

Domsöndagen 2022

Söndagen före domsöndag 2022

Alla själars dag 2022

20:e söndagen efter trefaldighet

19:e söndagen efter trefaldighet 2022

18:e söndagen efter trefaldighet 2022

Tacksägelsedagen 2022

Den helige Mikaels dag 2022

15:e söndagen efter trefaldighet 2022

14:e söndagen efter trefaldighet 2022

13:e söndagen efter trefaldighet 2022

12:e söndagen efter trefaldighet 2022

11:e söndagen efter trefaldighet 2022

10:e söndagen efter trefaldighet 2022

9:e söndagen efter trefaldighet 2022

8:e söndagen efter trefaldighet 2022

Kristi förklarings dag 2022

6:e söndagen efter trefaldighet 2022

Apostladagen 2022

4:e söndagen efter trefaldighet 2022

3:e söndagen efter trefaldighet 2022

Joh Döparens dag 2022

1:a söndagen efter trefaldighet 2022

Missionsdagen 2022

Pingstdagen 2022

Söndagen före Pingst 2022

Bönsöndagen 2022

5:e söndagen i påsktiden 2022

4:e söndagen i påsktiden 2022

3:e söndagen i påsktiden 2022

2:a söndagen i påsktiden 2022

Påskdagen 2022

Palmsöndagen 2022

5:e söndagen i fastan 2022

Jungfru Marie Bebådelsedag 2022

3:e söndagen i fastan 2022

2:a söndagen i fastan 2022

1:a söndagen i fastan 2022

Fastlagssöndagen 2022

Sexagesima/Reformationsdagen 2022

Septuagesima 2022

Kyndelsmässodagen 2022

4:e söndagen efter trettondedagen 2022

3:e söndagen efter trettondedagen 2022

2:a söndagen efter trettondedagen 2022

1:a söndagen efter trettondedagen 2022

Söndagen efter nyår 2022

Annandag Jul 2021

4e söndagen i advent 2021

3:e söndagen i advent 2021

2:a söndagen i advent 2021

1:a söndagen i advent 2021

Domsöndagen 2021

Söndagen före domsöndagen 2021

Söndagen efter Alla helgons dag 2021

22:a söndagen efter trefaldighet 2021

21:a söndagen efter trefaldighet 2021

Tjugonde söndagen efter trefaldighet 2021

Tacksägelsedagen 2021

Mikaelidagen 2021

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet 2021

Sextonde söndagen efter trefaldighet 2021

Femtonde söndagen efter trefaldighet 2021

Fjortonde söndagen efter trefaldighet 2021

Trettonde söndagen efter trefaldighet 2021

Tolfte söndagen efter trefaldighet 2021

Elfte söndagen e tref + Logiskt svar på teodiceproblemet

Tionde-sondagen-e-tref + Teodice del 5

8e söndagen e tref + Teodice del 3

Kristi förklarings dag + Teodice del 2

6e söndagen efter trefaldighet + Teodice del 1

Apostladagen 2021

Den helige Johannes döparens dag

3:e söndagen e trefaldighet 2021

2:a söndagen e trefaldighet 2021

1:a söndagen e trefaldighet 2021

Heliga trefaldighets dag 2021
Pingstdagen 2021
Söndagen före pingst 2021
Bönsöndagen 2021
Femte söndagen i påsktiden 2021
Fjärde söndagen i påsktiden 2021
Tredje söndagen i påsktiden 2021
Andra söndagen i påsktiden 2021
Påskdagen
Palmsöndagen 2021
Jungfru Marie Bebådelsedag 2021
Midfastosöndagen 2021
3:e söndagen i fastan 2021
2:a söndagen i fastan 2021
1:a söndagen i fastan 2021

210207 Kyndelsmässodagen —> Video

210131 Septuagesima —>Video

210124 Tredje söndagen efter Trettondedagen —>Video

210117 Andra söndagen efter Trettondedagen Video

210110 Första söndagen efter Trettondedagen Video

210103 Söndagen efter nyår Video

201227 Söndagen efter jul Video

201220 Fjärde söndagen i advent Video

201213 Tredje söndagen i advent Video

201206 Andra söndagen i advent Video

201129 Första söndagen i advent. Video

201122 Domsöndagen

201115 Söndagen före domsöndagen

Äldre allmänbildningar: