Om innehavaren

Jag som administrerar den här webb-sidan heter Karl-Gustav Karlsson och bor i Varabygdens församling. Började som kyrkomusiker 1969. Hösten 1983 slutade jag på dåvarande Skaraborgsbanken, och startade och drev eget företag som programmerare. Hösten 2003 startade jag i min kyrkomusikertjänst församlingsverksamheten Bygg o flyg (modellflyg). Under åren har ytterligare verksamheter tillkommit. 35+ och en dator, sjung dansbandslåtar, med flera. Alla verksamheter sker i kombination med biblisk allmänbildning. Covid 19 medförde ett tillfälligt uppehåll. Uppehållet fick mig att fortsätta mina bibliska allmänbildningar via denna hemsida och Youtubee-videos.

Bakgrunden till dessa bibliska allmänbildningar är en händelse för 50 år sedan. Jag spelade vid en vanlig enkel gudstjänst, där en kvinna – som vanligtvis inte deltog i gudstjänstlivet – deltog. Det var allmänt känt att hon led av obotlig cancer. Jag insåg att predikan hon fått, inte gav henne något stöd. Hon gick ensam ut mot kyrkogårdens port. Jag ville så gärna ge henne ett himmelskt hopp, men jag klarade inte av det, jag var för ung och oerfaren.

Minnet av händelsen har följt mig genom åren. Hösten 2003 startade jag den första gruppen med biblisk allmänbildning, som du läste nyss. Efterhand har det blivit mer och mer viktigt att vid varje ”Biblisk allmänbildning” förmedla bibelns konkreta löften om den himmelska evighet som erbjuds var och en av oss. Företrädesvis vad Jesus själv utlovat och även vad hans lärjungar lovat. De var med honom, hörde honom, såg undren som skedde under de 3,5 år Guds son vandrade med sina lärjungar. Jag litar helt enkelt på att evangelisterna och lärjungarna förmedlar hans ord!

Vår västerländska kultur är uppbyggd på bibelns värderingar. Vår lagstiftning våra sociala normer och även vår tideräkning. Jag har här skrivit årtalen 1969, 1983, 2003 och just nu är det 2022. Västerlandet bekänner sig faktiskt till kristendomen. Våra helger Jul, påsk och pingst med flera, har sitt upphov därifrån. 2022 är just 2022 år efter Kristi födelse …!

I det enorma mediebruset har vår kunskap om västerlandets värdegrund minskat dramatiskt. Min drivkraft är att i liten mån råda bot på kunskapsbristen. Bibeln kan upplevas otillgänglig och blir därför inte läst. Genom mina ”bibliska allmänbildningar” försöker jag ta bort otillgängligheten. Undvika otydligheter, latinska begrepp, långsökta teologiska dogmer, vad det sen kan vara. Min avsikt är i stället – att som s.k. lekman – berätta följande: ”Så här står det. Det här lovar Jesus. Det här lovar apostlarna.”

Vi kan inte se in i evigheten, men vi vet att den finns där. Den utgörs av nästa minut, nästa timma nästa år … Bibeln berättar att Gud, Jesus, Den Helige Ande och änglar finns. Av någon anledning får vi inte se dem. Vi är hänvisade till att tro, att lita på att det är så. Lita på att det finns en gudomlig verklighet. På samma sätt som vi litar på att det finns en evighet.

Att tro är det samma, som när vi förlitar oss på ett nästa ”nu”. Samma sorts ”nu”, men ändå inte identiskt med det ”nu”, som du nyss hade i din hand. Detta ”nu”, som du nyss hade i din hand, när du började läsa den här presentationen, är nu en del av evigheten …!

En del människor vill inte tänka på evigheten. Inte heller på ”gårdagen”. Det finns minnesbilder man vill ha raderade. Vår ovilja att tänka på evigheten hänger ofta ihop med gårdagen. Nå, hur blir det egentligen? Jo, det blir så som vi vill! Ja, du läste rätt. Det blir så som vi vill.

Vår bibel berättar om vår Gud, som lät sin son födas i ett stall. Som lät sig offras för att försona allas vår ”gårdag”. Guds son har möjliggjort att ”vår evighet blir som vi vill”! Jag upprepade mig återigen medvetet! Vill jag tillhöra Guds son? Eller, tror jag mig om att fixa en egen evighet, utifrån egna meriter och utan en närvarande Guds son?

Bibeln berättar att det är ett val som vi gör. Varje dag. Vill vi umgås i evigheten med universums skapare, så blir det som vi vill. Vill vi slippa, så slipper vi. Återigen: Vi får det som vi vill!

En till synes fullständigt osannolik möjlighet! En möjlighet som Jesu lärjungar berättat om under snart två tusen år! En grundläggande kunskap, som jag för vidare till de människor som jag kan nå med begreppet ”biblisk allmänbildning”.

2022-08-05
Karl-Gustav Karlsson,
pensionerad kantor.