Veckans bibliska allmänbildning

6:e söndagen efter trefaldighet 2024

.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Äldre bibliska allmänbildningar:

Apostladagen 2024

a> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

3:e söndagen efter Heliga Trefaldighets dag 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

2:a söndagen efter Heliga Trefaldighets dag 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

1:a söndagen efter Heliga Trefaldighets dag 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Heliga Trefaldighets dag 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Pingstdagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Söndagen före pingst 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

5:e söndagen i påsktiden

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

4:e söndagen i påsktiden

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

3:e söndagen i påsktiden 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

2:a söndagen i påsktiden

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Påskdagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Palmsöndagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Jungfru Marie bebådelsedag 2024.

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Midfastosöndagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

3:e söndagen i fastan 2024.

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

2:a söndagen i fastan 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

1:a söndagen i fastan 2024.

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Klicka här för att läsa söndagens samtliga texter

Fastlagssöndagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Kyndelsmässodagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Septuagesima 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

3:e söndagen efter trettondedagen 202

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

2:a söndagen efter trettondedagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

1:a söndagen efter trettondedagen 2024

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Söndagen efter Jul 2023

> Klicka här för texten till biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

4:e söndagen i Advent 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

3:e söndagen i Advent 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

2:a söndagen i Advent 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

1:a söndagen i Advent 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Domsöndagen 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Söndagen före domsöndagen 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

23:e söndagen efter tref 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Söndagen efter Alla helgons dag 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

21:a söndagen e tref 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

20:e söndagen e tref 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

19:e söndagen e tref 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Tacksägelsedagen 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Mikaelidagen 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

16:e söndagen e trefaldighet 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

15:e söndagen e trefaldighet 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

14:e söndagen e trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

.Klicka här för att se video: –>Video<

13:e söndagen e trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –>Video<

12:e söndagen e trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –>Video <

11:e söndagen e trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –>Video <

10:e söndagen e trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –>Video <

9:e söndagen e trefaldighet 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

8:e söndagen e trefaldighet 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

Kristi förklarings dag 2023

> Klicka här för text med biblisk allmänbildning <

Klicka här för att se video: –> Video <

  • 6:e söndagen efter trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –> Video <

  • Apostladagen 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –> Video <

  • 4:e söndagen efter trefaldighet 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –> Video <

  • Den helige Johannes döparens dag 2023

Klicka här för text med biblisk allmänbildning

Klicka här för att se video: –> Video <